Blodanalys

Torrblodanalys

Torrblodsanalys – DBA (Dry Blood Analysis)

Man tar ett blodprov genom ett stick i fingret (kapillärblod).
Några bloddroppar appliceras på ett objektglas och får torka, det tar några minuter. När blodet möter luften sker en koagulationsprocess i 12 steg som är beroende av olika näringsämnen (vitaminer, mineraler och proteiner) och kemiska reaktioner.

Resultatet speglar olika funktioner hos kroppens organsystem och näringsbalansen. Det torkade blodprovet analyseras i mikroskop direkt på plats på kliniken där man kan avläsa olika tecken.

När man analyserar det samlade resultatet av alla tecken kan man komma fram till exempelvis:

  • Störningar i matsmältning och näringsupptag
  • Problem med kroppen utrensningsfunktioner
  • Fria radikaler (skadliga syreföreningar)

Vetenskaplig bakgrund

Metoden med torrblodsanalys (Dry Blood Cell Analysis, DBA) forskades fram i Europa under 1920-talet av tyska nobelpristagaren Dr. Enderlein. Han upptäckte ett samband mellan störningar i olika kroppsfunktioner och tecken som visade sig i torkat blod. Dessa störningar har senare visat sig ha ett samband med blodets koagulation (stelningsprocess). Därför är det mer vetenskapligt korrekt att metoden kallas för koagulationsfaktoranalys.

Senare har metoden vidareutvecklats av fler framstående forskare. I dag används metoden i Nordamerika, Europa, Australien, Nya Zealand och Asien både av naturmedicinare och inom skolmedicinen.

Det är ett etablerat instrument för att avläsa näringsbalansen och olika kroppsfunktioner.