Om akupunktur

Nyheter och Forskning

Nålar hjälpte lungsjuka japaner andas

Akupunktur kan minska KOL-patienters andnöd, enligt en ny studie i tidskriften Archives of Internal Medicine.

Andnöd i samband med ansträngning är ett jobbigt och svårbehandlat symtom vid KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, enligt japanska forskare.
I en ny studie kommer de fram till att akupunktur kan lindra plågan hos patienter som samtidigt medicineras på vanligt vis. Forskarna jämförde effekten av äkta och fejkad akupunktur hos 68 patienter med KOL av varierande svårighetsgrad.

a20bed2ae974ddc2493dbc6bedb6136f

Hälften randomiserades till tolv veckors behandling med akupunktur en gång i veckan samt medicinering på vanligt vis. Resten till placeboakupunktur plus vanlig medicinering under lika lång tid.

Vid den fejkade akupunkturen användes trubbiga nålar som bara såg ut att tränga igenom huden.

Forskarna tittade i första hand på hur patienterna reagerade på ett sex minuter långt gångtest. De använde sig av en tiogradig skala, där 0 betydde att personen ifråga knappt kände andnöd alls medan 10 innebar svår andnöd.

Efter tolv veckor hade poängen på skalan förbättrats från 5,5 till 1,9 i gruppen som fått äkta akupunktur. I kontrollgruppen såg forskarna däremot ingen förbättring.

Hos dem som fått riktig akupunktur såg forskarna även en förbättring när det gällde flera andra parametrar, till exempel sträckan som patienten gick under gångtestet.

De skriver att resultaten tyder på att akupunktur är en användbar tilläggsbehandling för att lindra andnöd vid ansträngning hos KOL-patienter.

De påpekar dock att det behövs ytterligare randomiserade studier med fler deltagare och längre behandlingstid för att bekräfta effekten.

Läs abstract till studien:
Masao Suzuki med flera. A randomized, Placebo-Controlled Trial of Acupuncture in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Archives of Internal Medicine, publicerad online 14 maj 2012.

Alla kategorier

Ny spännande forskning om hur akupunktur påverkar kroppen: Mechanical signaling through connective tissue: a mechanism for the therapeutic effect of acupuncture (extern länk, öppnas i ny flik). Har du en idrottskada/ arbetsskada som har lett till en inflammation? UNDVIK att kyla eller behandla med Antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)!!! VARFÖR? Läs om varför is och anti-inflammatorisk medicin är inte är lösningen: Why Ice and Anti-inflammatory Medication is NOT the Answer (extern länk, öppnas i ny flik). Akupunktur effektivt vid ländryggsmärta (Acupuncture effective for low back pain) Vårallergier Akupunktur minskar stress Effektiviteten av akupunktur vid behandling av hälsporre: en systematisk granskning (The effectiveness of acupuncture for plantar heel pain: a systematic review) Akupunktur för vriststabilitet Bevis på att akupunktur hjälper mot kronisk smärta (Proof that acupuncture works for chronic pain) Nålar hjälpte lungsjuka japaner andas Traditionell kinesisk medicin "gör fertilitetsbehandlingar effektivare" (Traditional Chinese medicine ‘makes fertility treatments more effective’) Akupunkturens hjälp vid barnlöshet & IVF Akupunktur kan lindra svår nervsmärta i samband med cancerbehandling Akupunktur minskar inflammatoriska markörer i reumatoid artrit (Acupuncture decreases inflammatory markers in rheumatoid arthritis) Akupunktur bättre än flunarizin för migrän (Acupuncture better than flunarizine for migraine) Akupunktur bättre än steroider för karpaltunnelsyndrom (Acupuncture better than steroids for carpal tunnel syndrome) Akupunktur effektivt alternativ mot smärta i skuldror (Acupuncture effective alternative for shoulder pain) Akupunktur förbättrar symtomen efter cancerbehandling (Acupuncture improves symptoms after cancer therapy) Akupunktur bättre än standardbehandling för lata öga (Acupuncture better than standard treatment for lazy eye) Akupunktur minskar androgennivåerna i PCOS (Acupuncture reduces androgen levels in PCOS)