Om akupunktur

Nyheter och Forskning

Akupunktur kan lindra svår nervsmärta i samband med cancerbehandling

Akupunktur för kemoterapiinducerad perifer neuropati: en pilotstudie med neurografi.

En mindre studie publicerad i tidningen Acupuncture in Medicine visar att akupunktur kan hjälpa till att lindra den svåra nervsmärtan som kommer i samband med vissa cancerläkemedel.

Cancerpatienter som behandlas med taxaner, cytostatikum (vincaalkaloider), eller föreningar baserade på platina kan utveckla ett tillstånd som kallas kemoterapiinducerad perifer neuropati, som en biverkning av behandlingen. Dessa kraftfulla läkemedel kan skada perifera nerver, särskilt i vader och fötter, vilket kan resultera i svåra nervsmärtor och/ eller gångsvårigheter. Ännu finns ingen effektiv antidot.

11 av totalt 192 patienter med perifer neuropati som deltog i studien utvecklade sina symptom under en kur med kemoterapi för olika typer av cancer. Sex av dessa patienter gick med på att genomgå akupunktur, de andra fem fungerade som en jämförelsegrupp.

Tjugo nålar sattes in på föreskrivna punkter och djup i 20 minuter under varje av 10 sessioner. Dessa levererades under en period av tre månader av en erfaren läkare, som var fullt utbildad i akupunktur och hade använt tekniken i 20 år.

Nervledningshastighet, för att bedöma signalering, fart och intensitet av två nerver i samma vad gjordes innan akupunktur och igen sex månader efter kemoterapi i de sex frivilliga. Samma studier på patienter i jämförelsegruppen gjordes efter att de hade avslutat sin kemoterapi och sedan igen sex månader senare.

Vid den andra neurologiska bedömningen fick patienterna i båda grupperna uppge om de trodde att deras tillstånd hade förändrats eller förblev densamma.

Klinisk undersökning visade att alla patienter hade en blandning av domningar på beröring och nervsmärta, medan nervledningshastighet visade tecken på skador på nerven.

Fem av sex av patienter som fick akupunktur hade förbättrats vad gäller både hastigheten och intensiteten i nervsignalering. Dessa patienter uppgav också att deras tillstånd hade förbättras. Bland deltagare i jämförelsegruppen var hastigheten densamma i tre, föll hos en och förbättrades hos en. Intensitet var oförändrad hos en deltagare, förbättrades hos två, och minskade hos två.

Författarna pekar på tidigare forskning som tyder på att akupunktur kan öka blodflödet i benen, vilket i sin tur kan hjälpa reparation av nervskador.

”Våra resultat tyder på att akupunktur har en positiv effekt på perifer neuropati mätt med objektiva parametrar”, skriver författarna, och tillade att deras resultat är liknande de som finns hos patienter med nervskador som orsakas av diabetes och hos patienter med perifer neuropati av okänd orsak.

De drar slutsatsen att resultaten av denna pilotstudie är ”uppmuntrande”, och förtjänar ytterligare undersökning i en större studie.

Källa: http://aim.bmj.com/content/early/2011/11/18/acupmed-2011-010034.short?g=w_aim_ahead_tab

Alla kategorier

Ny spännande forskning om hur akupunktur påverkar kroppen: Mechanical signaling through connective tissue: a mechanism for the therapeutic effect of acupuncture (extern länk, öppnas i ny flik). Har du en idrottskada/ arbetsskada som har lett till en inflammation? UNDVIK att kyla eller behandla med Antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)!!! VARFÖR? Läs om varför is och anti-inflammatorisk medicin är inte är lösningen: Why Ice and Anti-inflammatory Medication is NOT the Answer (extern länk, öppnas i ny flik). Akupunktur effektivt vid ländryggsmärta (Acupuncture effective for low back pain) Vårallergier Akupunktur minskar stress Effektiviteten av akupunktur vid behandling av hälsporre: en systematisk granskning (The effectiveness of acupuncture for plantar heel pain: a systematic review) Akupunktur för vriststabilitet Bevis på att akupunktur hjälper mot kronisk smärta (Proof that acupuncture works for chronic pain) Nålar hjälpte lungsjuka japaner andas Traditionell kinesisk medicin "gör fertilitetsbehandlingar effektivare" (Traditional Chinese medicine ‘makes fertility treatments more effective’) Akupunkturens hjälp vid barnlöshet & IVF Akupunktur kan lindra svår nervsmärta i samband med cancerbehandling Akupunktur minskar inflammatoriska markörer i reumatoid artrit (Acupuncture decreases inflammatory markers in rheumatoid arthritis) Akupunktur bättre än flunarizin för migrän (Acupuncture better than flunarizine for migraine) Akupunktur bättre än steroider för karpaltunnelsyndrom (Acupuncture better than steroids for carpal tunnel syndrome) Akupunktur effektivt alternativ mot smärta i skuldror (Acupuncture effective alternative for shoulder pain) Akupunktur förbättrar symtomen efter cancerbehandling (Acupuncture improves symptoms after cancer therapy) Akupunktur bättre än standardbehandling för lata öga (Acupuncture better than standard treatment for lazy eye) Akupunktur minskar androgennivåerna i PCOS (Acupuncture reduces androgen levels in PCOS)