Om akupunktur

Nyheter och Forskning

Akupunkturens hjälp vid barnlöshet & IVF

Det är många faktorer som kan göra befruktning svår, och även efter en lyckad befruktning kan en del besvär dyka upp som kan påverka graviditeten. Detta blir givetvis en jobbig och stressig situation.

Hur som helst så visar forskning där man använder akupunktur för att förbättra fertiliteten, att det finns anledning till optimism.

week-by-week-article

Traditionell Kinesisk Medicin (TKM) kan användas ensamt eller i kombination med modern västerländsk fertilitets teknik.

En tysk studie från 2002 som fick stor uppmärksamhet påvisade att det va signifikant högre befruktnings procent (42.5 % vs 26.3 %) när akupunktur användes i kombination med IVF.

Mer aktuella studier från 2006 visade att akupunktur kan förbättra IVF resultaten. I den första studien i Tyskland deltog 225 kvinnor som fick IVF behandling , av dessa fick 116 patienter luteal fas (fasen efter ägglossning) akupunktur enligt principen för TKM , och 109 patienter fick en standard variant av akupunktur som används vid västerländsk akupunktur.

Behandlingsgruppen som fick TKM akupunktur hade en signifikant högre grad av klinisk graviditet än placebogruppen ( 33.6 % vs 15.6 )

Även en Dansk studie publicerades vid samma tidpunkt där man undersökte effekterna av akupunkturbehandling eller ej den dag då embryo insättning skulle ske.

Det visade sig även i denna studie att det va en signifikant ökning av graviditet ( 39 % vs 26% ) för dom som fick akupunktur samma dag som embryo insättning.

En tredje studie presenterades också , men där va resultaten för små för att betraktas som kliniskt signifikanta, men forskarna sammanfattade dock att akupunktur är en säker behandlingsmetod att få i kombination med IVF.

Ytterligare studier har gjorts som påvisar att akupunktur har positiv effekt på män. I en studie publicerad 2005 såg man att män som fick akupunkturbehandling hade mer rörliga spermier och att kvaliteten ökade.

2005 donerades 400 000 dollar till Universitetet i Maryland från USAs nationella center för alternativ och komplementär medicin, en del av USAs nationella hälsoinstitut, för att forska om fördelarna med Akupunktur i kombination med IVF

Ett par studier har slutförts av Dr. Paul Magarelli och hans slutsatser av dessa är:

 1. Akupunktur är ofarligt och påverkar varken fertilitet eller IVF behandlingar negativt
 2. Akupunktur kan statistiskt förbättra graden av levande födslar med IVF med mellan 10-15 %
 3. Akupunktur minskar risken för utomkvedshavandeskap vid IVF
 4. Akupunktur enligt västerländsk teknik påverkade inte äggkvaliteten, MEN påverkade faktorer hos modern, vilket förbättrade förutsättningarna för inplantat
 5. Summeringen av akupunkturens positiva effekter är att akupunktur har förmåga att påverka kroppens hormon nivåer (särskilt prolaktin och kortisol).

”Nära jorden, innan man planterar fröet”

Idealiskt är att påbörja akupunkturbehandling redan ett par månader före önskad graviditet eller IVF behandling.

Övriga faktorer som påverkar:

Koffein: Minska eller sluta med kaffe. I en Svensk/Amerikansk studie på 562 kvinnor visade det sig att 1-3 koppar kaffe / dag ökade risken för missfall med 30 % ,och mer än 5 koppar kaffe / dag ökade risken till 40 %

Stress: Stress har kopplats till oregelbunden ägglossning och dålig spermie utveckling.

Sömn: Kinesisk medicin försöker alltid förbättra sömn kvaliteten, för lite sömn hämmar utvecklingen av tillväxt hormoner. Skiftarbete har visat sig påverka kvinnors fertilitet negativt.

Alkohol: Alkohol tar tid att bryta ned och detta kan påverka balansen mellan östrogen och progesteron, dessutom kan det leda till minskad ägg produktion och minskad mängd friska spermier.

Vikt: Att vara för smal kan påverka den normala menstruationscykeln, även stor övervikt hos båda parter tycks påverka fertilitet negativt.

Rökning: Rökare har en ökad risk för missfall, kvinnliga rökare riskerar dessutom att få lägre nivåer av östrogen än normalt, misstankar finns att rökning även påverkar livmodern och kan påskynda menopaus, män kan skada spermiernas kvalitet.

SUMMERING

 1. Förbättrar endometriet (livmoderslemhinna)
 2. Ökat blodflöde till livmodern
 3. Reglerar viktiga hormoner
 4. Reducerar stress
 5. Förbättrad äggstocksfunktion
 6. Ökar chansen till levande födslar
 7. Minskar risken för utomkvedeshavandeskap
 8. Ökar mängden och förbättrar spermiekvaliteten.

Referenser:

 1. Paulus, W., et al. Fertility and Sterility. April, Vol. 77 (4):721-724, 2002.
 2. Dieterle,S., Ying, G., Hatzmann, W., Neuer, A. Fertility and Sterility, May, Vol. 85 (5):1347-135, 2006.
 3. Westergaard, L., Mao, Q., et al. Fertility and Sterility, May, Vol. 85 (5): 1341-1346, 2006.
 4. Smith, C., Coyle, M., et al. Fertility and Sterility, May, Vol. 85 (5) 1352-1358, 2006.
 5. Pei, J., Strehler, E., Noss, U. et al. Fertility and Sterility, July, Vol. 84 (1), pgs. 141-7, 2005.
 6. Cnattingius, S. et al, New England Journal of Medicine Vol.343(25):1839-1845, Dec., 2000.
 7. George, L., et al. Paediatric and Perinatal Epidemiology, Vol. 20 (2): 119-126, March, 2006.
 8. Ibid.

Additional references
The Infertility Cure: The Ancient Chinese Wellness Program for Getting Pregnant and Having Healthy Babies by Dr. Randine Lewis.
Human Reproduction Journal, Volume 11, Number 6, 1996.
Fertility and Sterility, Volume 78, Number 6, December 2002 Raised cortisol predicts spontaneous abortion Source: Proceedings of the National Academy of Sciences 2006. Early online publication

På länkarna nedan finner du senaste forskningen om akupunkturens positiva inverkan vid IVF:
http://www.westlakecomplementarymedicine.com/acupuncture_research.html
http://www.healthcmi.com/acupuncturist-news-online/739-infertilityclom

Alla kategorier

Ny spännande forskning om hur akupunktur påverkar kroppen: Mechanical signaling through connective tissue: a mechanism for the therapeutic effect of acupuncture (extern länk, öppnas i ny flik). Har du en idrottskada/ arbetsskada som har lett till en inflammation? UNDVIK att kyla eller behandla med Antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)!!! VARFÖR? Läs om varför is och anti-inflammatorisk medicin är inte är lösningen: Why Ice and Anti-inflammatory Medication is NOT the Answer (extern länk, öppnas i ny flik). Akupunktur effektivt vid ländryggsmärta (Acupuncture effective for low back pain) Vårallergier Akupunktur minskar stress Effektiviteten av akupunktur vid behandling av hälsporre: en systematisk granskning (The effectiveness of acupuncture for plantar heel pain: a systematic review) Akupunktur för vriststabilitet Bevis på att akupunktur hjälper mot kronisk smärta (Proof that acupuncture works for chronic pain) Nålar hjälpte lungsjuka japaner andas Traditionell kinesisk medicin "gör fertilitetsbehandlingar effektivare" (Traditional Chinese medicine ‘makes fertility treatments more effective’) Akupunkturens hjälp vid barnlöshet & IVF Akupunktur kan lindra svår nervsmärta i samband med cancerbehandling Akupunktur minskar inflammatoriska markörer i reumatoid artrit (Acupuncture decreases inflammatory markers in rheumatoid arthritis) Akupunktur bättre än flunarizin för migrän (Acupuncture better than flunarizine for migraine) Akupunktur bättre än steroider för karpaltunnelsyndrom (Acupuncture better than steroids for carpal tunnel syndrome) Akupunktur effektivt alternativ mot smärta i skuldror (Acupuncture effective alternative for shoulder pain) Akupunktur förbättrar symtomen efter cancerbehandling (Acupuncture improves symptoms after cancer therapy) Akupunktur bättre än standardbehandling för lata öga (Acupuncture better than standard treatment for lazy eye) Akupunktur minskar androgennivåerna i PCOS (Acupuncture reduces androgen levels in PCOS)